Katowice

„nieESTETYKA miejska”, Fundacja Napraw Sobie Miasto, 2010 naprawsobiemiasto.eu/blog/2010/07/17/nieestetyka-miasta/ Nielegalne ogłoszenia zebrane podczas ogólnodostępnej akcji stały się budulcem dla pomnika nieESTETYKI wystawionego na jednej z głównych ulic miasta. Nawiązywał on swoją formą do logo Katowic starających się wówczas o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Twórcy akcji uświadamiali w ten sposób, że nie tylko obietnice wielkich wystaw czy koncertów wpływają na postrzeganie miasta, a kształt przestrzeni publicznej świadczy o jego

Częstochowa

„Czyściochy”, stowarzyszenie Lokalni, 2012–2013 www.lokalni.org/229-relacja-z-akcji-czysciochy Przepis na tę inwentaryzację był prosty: każdy, kto zgłosił udział w wydarzeniu, został przypisany do konkretnej kamienicy przy alei Najświętszej Marii Panny. Jego zadaniem było opisać jej wygląd według określonego szablonu – ze szczególnym uwzględnieniem nieaktualnych, zniszczonych i niewspółgrających z otoczeniem reklam. Przeprowadzono ponad 50 ankiet z mieszkańcami, których poproszono o wskazanie najbardziej odstraszających miejsc w centrum Częstochowy. Efektem akcji był

Katowice

ReklaMAPA, fundacja Napraw Sobie Miasto, 2014 reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/analizy-reklamapy reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/reklama-zewnetrzna-na-ul-3-maja-w-katowicach „ReklaMAPA” funkcjonuje jako część projektu „ReklamAKCJA”, którego celem jest doprowadzenie do uchwalenia adekwatnych przepisów prawa, jasno określających zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwalających władzom samorządowym na skuteczne egzekwowanie tego prawa. Mapa części centrum Katowic służy unaocznieniu skali problemu oraz analizie, z jakimi typami nośników reklamowych mamy najczęściej do czynienia w miastach i jaki jest ich

Tychy

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=111491 Powstanie zarządzenia z czerwca 2013 roku nie wyróżnia Tych na tle innych polskich miast – tego rodzaju regulacje dla obiektów i terenów będących własnością gminy to jedne z podstawowych (choć ograniczonych) narzędzi służących uporządkowaniu wizualnego chaosu. Na podstawie tego dokumentu można jednak odtworzyć modelowe podejście do kształtowania miejskiej polityki reklamowej. Prawne regulacje są tylko jednym z jej elementów – w końcu ktoś musi pomóc wprowadzać je w życie