Gdynia

„Od strony ulicy. Poradnik dobrych praktyk szyldowych dla Śródmieścia Gdyni”, Biuro Plastyka Miasta Gdyni, 2018 https://bip.um.gdynia.pl/poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,8081/od-strony-ulicy-poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,536402 Publikacja przygotowana przez stowarzyszenie Traffic Design na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia zawiera informacje o różnych formach szyldów, sposobie ich komponowania na elewacji, technologii wykonania i sposobie montażu. Jest w niej także miejsce na pokazanie konkretnych, dobrych rozwiązań z gdyńskich ulic. Autorzy chcieli przedstawić możliwie najszerszy zbiór szyldowych

Gdańsk

„Gdański Wachlarz Możliwości”, Referat Estetyzacji Miasta Gdańska we współpracy z pracownią Sztuka w Przestrzeni Publicznej, 2014 http://www.dziennikbaltycki.pl/artykul/3610175,gdanski-wachlarz-mozliwosci-zastapil-szpecaca-reklame-zdjecia,id,t.html Artystyczna instalacja w formie wielkiego wachlarza to wyraz zarówno sprytu, jak i bezradności ówczesnego Referatu Estetyzacji Miasta Gdańska (dziś Dział Estetyzacji przy Zarządzie Dróg i Zieleni). Urzędnicy nie mogli sobie poradzić z nielegalnym wielkoformatowym nośnikiem reklamowym stojącym na granicy Gdańska i Sopotu. Procedury usuwania samowoli trwały w nieskończoność. Tak niefortunny „witacz”

Gdynia

Konkurs na najlepszy szyld i najciekawiej zaaranżowaną witrynę sklepową http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_92205.html?page=14 Termin: 2014 Organizatorzy: Miasto Gdynia Zasady: Zgłoszenia były oceniane przez komisję konkursową złożoną m.in. z plastyka miejskiego, Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Konserwatora Zabytków czy członka stowarzyszenia Traffic Design. Komisja przyznawała punkty za czytelność przekazu, estetykę szyldu/witryny, dopasowanie do wyglądu elewacji i oryginalność rozwiązań. Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne: odpowiednio 2500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1800 zł

Gdańsk

„Czyste przystanki”, Urząd Miasta Gdańska w ramach unijnego projektu Civitas Mimosa, 2011‒2012 www.civitas.eu/content/civitas-case-study-anti-vandalism-public-transport-gdansk Gdańska inicjatywa miała na celu poprawę bezpieczeństwa na przystankach komunikacji miejskiej poprzez poprawę ich estetyki. Chodziło również o zmianę świadomości mieszkańców – sprawienie, by poczuli się oni gospodarzami miejsca i nie godzili się na akty wandalizmu wobec dóbr publicznych. We wrześniu 2011 roku na śródmiejskich przystankach Gdańska pojawiło się pierwszych 12

Gdynia

Festiwal „Traffic Design”, 2014, 2015 trafficdesign.prowly.com/1469-redlowo trafficdesign.prowly.com/4469-re-design-3 www.youtube.com/watch?v=9J11PWyofPo Od 2014 roku festiwal „Traffic Design” podejmuje problematykę szyldów w przestrzeni publicznej. Festiwalowe interwencje pokazują siłę przemyślanego projektowania, które odmienia miejsce nie tylko w wymiarze wizualnym. Widać to na przykładzie dworca SKM Redłowo, który wręcz zachęca pasażerów do wysiadania, choćby po to, żeby móc poczytać zabawne komunikaty wyświetlane na elektronicznych „dymkach” (np. „Mianuję was królem i królową peronu” albo „Zadzwoń do mamy”). Jeszcze