Stary Sącz

Stylizowane szyldy przy rynku, Gmina Stary Sącz, Fundacja Rozwoju Ziem Górskich, 2010 www.stary.sacz.pl/pl/3396/45914/Nowy_wizerunek_Starego_Sacza.html W ramach unijnego programu „Stary Sącz i Lewocza – karpackie miasteczka z klimatem” odnowiono fasady budynków i zainstalowano stylowe szyldy – kute, rzeźbione i malowane, w typie „szwajcarskim”, nawiązujące do dawnych tradycji handlowych. Lokalni sklepikarze wypowiedzieli się pozytywnie o inicjatywie – również dlatego, że nie byli obciążeni kosztem wymiany szyldów.

Kraków

„Ładne Podgórze”, stowarzyszenia podgórze.pl i ŁAD (partner: stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim), 2014 ladne.podgorze.pl/ Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni dialogu między urzędnikami, ekspertami, grafikami a przedsiębiorcami z ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie. Za cel współpracy obrano sobie poprawę wizerunku głównej ulicy Podgórza i uatrakcyjnienie jej handlowego charakteru. Inicjatorzy akcji chcieli, by ulica Kalwaryjska stała się jedną z ładniejszych i często uczęszczanych zakupowych ulic miasta. Inspiracją dla projektu

Kraków

Treść uchwały i zasady parku kulturowego: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=48882 Pod powyższym linkiem znajduje się również raport z działań podejmowanych w parku kulturowym w 2013 roku, pokazujący skalę przemian i wysiłku wkładanego przez miejskich urzędników w uporządkowanie przestrzeni krakowskiego Starego Miasta. Dlaczego park kulturowy? http://krakow.pl/parkkulturowy Duża popularność hasła „park kulturowy” to efekt ponad dziesięcioletniej batalii krakowskich urzędników, którzy w listopadzie 2010 roku przyjęli uchwałę o objęciu specjalną ochroną zabytkowego

Zakopane

Treść uchwały, zasady parku kulturowego i dobre praktyki można znaleźć tu: http://pkk.zakopane.eu/ Uchwałę o parku kulturowym na Krupówkach przyjęto we wrześniu 2015 roku. Nowe regulacje weszły w życie na początku lipca 2016 roku po dziesięciomiesięcznym okresie przejściowym. Decyzja władz miasta była odpowiedzią na opłakany stan jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce. Krupówki zatraciły swój malowniczy charakter, zawładnięte krzykliwą reklamą, stoiskami handlowymi i przypadkową architekturą. Wpływ