Łódź

Banerobranie, Grupa Pewnych Osób, 2006, 2010 gpo.blox.pl/2007/10/Akcja-Dosc-nielegalnych-plakatow.html gpo.blox.pl/2010/12/Banerobranie.html Grupa zasłynęła jako nieformalny ruch happeningowy, któremu zależy na wizerunku Łodzi. Wszystkie ich inicjatywy były pieczołowicie dokumentowane, powstało w ten sposób niezwykłe archiwum miejskiego aktywizmu. Podczas „Akcji dla Łodzi” (wrzesień 2006) uczestnicy sprzątali nielegalnie wywieszone plakaty. Działania prowadzone były przez kilka kolejnych sobót, a zakończyły się oddaniem ówczesnemu wiceprezydentowi Łodzi worka z zebranymi

Łódź

Konkurs na projekt aranżacji witryn w centrum miasta „wWystawach” miejmiejsce.com/miasto/konkurs-wwystawach-rozstrzygniety/ Termin: 2015 Organizatorzy: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Narodowe Centrum Kultury i Miasto Łódź w ramach projektu „Galeria Urząd 2015” Zasady: Celem konkursu było zaprojektowanie wyglądu witryny w centrum Łodzi. Aranżacja miała mieć charakter dekoracyjny oraz nawiązywać do asortymentu i specyfiki danego miejsca. Jury oceniające prace wybierało zwycięzcę i przyznawało nagrody: 1 miejsce: 1000

Łódź

Księga standardów ulicy Piotrkowskiej, Urząd Miasta Łodzi, 2014 uml.lodz.pl/files/p_14724_81473204.pdf Pierwszy w Polsce kompletny poradnik dla właścicieli i najemców lokali to efekt współpracy Miejskiego Konserwatora Zabytków, Zespołu Plastyka Miejskiego oraz pracowni architektonicznej RWSL. Jego autorom chodziło o proste i czytelne upowszechnienie estetycznych standardów, które tradycyjnie obowiązywały dla ulicy Piotrkowskiej. Publikacji przyświeca chęć ochrony zabytków przy jednoczesnym ocaleniu handlowego charakteru ulicy. Każdej kamienicy

Łódź

Treść uchwały wraz z regulaminem parku kulturowego: https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/informacje-i-ochrona/park-kulturowy-ulicy-piotrkowskiej/ Park kulturowy to zwieńczenie różnych form ochrony reprezentacyjnego charakteru ulicy Piotrkowskiej. Przepisy dotyczące reklam weszły w życie w lipcu 2016 roku i były oczywistą kontynuacją konsekwentnych działań władz Łodzi, do których zaliczyć trzeba m.in. powołanie menadżera ulicy, konkursy na najlepsze witryny, szeroko zakrojony remont traktu oraz katalog dobrych praktyk szyldowych – „Księgę standardów ulicy Piotrkowskiej”. Celem powołania