Wydział Urbanistyki i Architektury
Naczelnik Wydziału – Katarzyna Opoka-Rynkiewicz

al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
ua@um.zory.pl
(32) 434 82 63 (naczelnik wydziału)

Miejski Konserwator Zabytków – Ewa Pańczyk
al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
mkz@um.zory.pl
(32) 434 82 79

Wydział Infrastruktury Miejskiej
al. Wojska Polskiego 25, 44-240 Żory
(32) 43 48 272 (naczelnik wydziału)
http://www.bip.zory.pl/?c=9389

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Żory
ul. Wodzisławska 1, 44-240 Żory
zory@pinb.pl
(32) 435 17 40

Poprzedni Następny