Biuro Planowania Przestrzennego
Kierownik – Zenon Rodak

ul. Piastowska 11, 41-800 Zabrze
sekretariat_bpp@um.zabrze.pl
(32) 373 35 80

Miejski Konserwator Zabytków – Agnieszka Gerlic
ul. Powstańców Śląskich 5-7, 41-800 Zabrze
sekretariat_bkz@um.zabrze.pl
(32) 373 33 73

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
ul. Kasprowicza 8, 41-803 Zabrze
sekretariat@mzdii.zabrze.pl
(32) 277 68 21 (zajęcie pasa drogowego)
https://mzdii.zabrze.pl/pl/co-i-jak-zalatwic/345-umieszczenie-w-pasie-drogowym-obiektu-budowlanego-niezwiazanego-z-potrzebami-zarzadzania-drogami-drogi-publicznej-wniosek-zzp-02

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Zabrze
ul. Piastowska 10, 41-800 Zabrze
info@pinb.zabrze.pl
(32) 271 40 98

Poprzedni Następny