Koordynator Projektu Plastycznego Wystroju Miasta w Wydziale Architektury i Budownictwa – Beata Urbanowicz
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław
wab@um.wroc.pl
(71) 777 93 58

Miejski Konserwator Zabytków – Magdalena Wankowska
ul. Bernardyńska 5, 50-156 Wrocław
mkz@um.wroc.pl
(71) 777 94 51

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49, 53-633 Wrocław
zdium@zdium.wroc.pl
zgloszenia@zdium.wroc.pl
(71) 376 00 22 (dyspozytor przyjmujący zgłoszenie)
(71) 355 40 16 (sekretariat)
http://www.zdium.wroc.pl/zezwolenia-na-zajecie-pasa-drogowego/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Wrocław
ul. Hubska 8/16, 50-502 Wrocław
pinb@um.wroc.pl
(71) 799 68 00 (biuro obsługi klienta)

DOBRO
https://www.facebook.com/grupadobro/timeline
Dobro jest inicjatywą opisującą i nakłaniającą do działań na rzecz poprawy estetyki miasta. Upomina firmy, instytucje i polityków, którzy promują się nielegalnie, wywierając na nich presję w internecie. Zachęca do zgłaszania nielegalnie ustawianych nośników do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia
http://tumw.pl/
https://www.facebook.com/TUMWro
kontakt@tumw.pl
Jak sami piszą o sobie: „Zajmujemy się estetyką Wrocławia, jego architekturą i urbanistyką. Ale także głównymi problemami, z którymi boryka się stolica Śląska: niewydolną komunikacją i nieustaloną tożsamością miasta. Chcemy brać czynny udział w tworzeniu i wdrażaniu optymalnych koncepcji zagospodarowania przestrzeni miejskiej. Będziemy zwracać uwagę na jakość i estetykę przestrzeni publicznej, gdyż o mieście świadczą nie tylko liczby i procenty, ale to, co każdego z nas bezpośrednio otacza”. Na stronie stowarzyszenia znajdziemy m.in. wzory pism urzędowych, bazę zdjęć i zbiór przydatnych linków.

Ucywilizujmy wrocławskie reklamy
https://www.facebook.com/UcywilizujmyWroclawskieReklamy
akcja@czysty.wroclaw.pl
Wrocławscy blogerzy oraz specjaliści od reklam w przestrzeni publicznej apelują: „dołączcie do akcji porządkowania wrocławskich reklam! Uświadomimy mieszkańcom, że żyją w reklamowym chaosie, zabijającym estetykę miasta!”. Twórcy zapraszają do publikowania na ścianie inicjatywy na Facebooku oraz wysyłania na jej adres fotografii.

Poprzedni Następny