Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki
Naczelnik – Magdalena Zdebel

al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy
urbanistyka@umtychy.pl
(32) 776 37 01

Miejski Konserwator Zabytków – Anna Syska
ul. Barona 30, 43-100 Tychy
konserwator.zabytkow@umtychy.pl
(32) 438 22 80

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
mzuim@mzuim.tychy.pl
(32) 227 70 06
http://mzuim.tychy.pl/reklamy.php

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Tychy
ul. Grota Roweckiego 42, 43-100 Tychy
pinbtychy@poczta.fm
(32) 227 50 89

Poprzedni Następny