Wydział Urbanistyki i Mienia
Naczelnik Wydziału – Bartosz Skawiński

ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry
urbanistyka@um.tgory.pl
(32) 393 37 31; 393 37 32; 393 37 33

Powiatowy Konserwator Zabytków – Celina Maryńczuk
ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
konserwator@tarnogorski.pl
(32) 381 37 89

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Pyskowicka 54, 42-600 Tarnowskie Góry
zdp@zdp.tgory.pl
(32) 285 48 62
https://zdp.bip.info.pl/dokument.php?iddok=176&idmp=19&r=r

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu tarnogórskiego
ul. Sienkiewicza 2, 42-600 Tarnowskie Góry
sekretariat.pinb@tarnogorski.pl
(32) 381 37 31

Poprzedni Następny