Architekt Miasta Marcin Bednarczyk
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
architekt@starachowice.eu
(41) 273 83 48

Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska 
ul. Radomska 45, 27-200 Starachowice
komunalny@starachowice.eu
(41) 273 83 41 (kierownik)
https://bip.um.starachowice.pl/index.php?type=4&name=bt1152&func=selectsite&value%5B0%5D=mnu9&value%5B1%5D=73

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Starachowice
ul. Rogowskiego 14, 27-200 Starachowice
inspektorat@pinb.starachowice.pl
(41) 275 42 09

Poprzedni Następny