Plastyk miejski Małgorzata Całka-Zelem
ul. Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
malgorzata.calka@um.sopot.pl
(58) 521 37 85

Miejski Konserwator Zabytków – Aleksandra Narczewska
ul. Tadeusza Kościuszki 25/27, 81-704 Sopot
aleksandra.narczewska@um.sopot.pl
(58) 521 36 24

Zarząd Dróg i Zieleni
al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot
sekretariat@zdiz.sopot.pl
(58) 551 21 15 (sekretariat)
http://bip.zdiz.sopot.pl/?cid=31

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Sopot
ul. Kościuszki 23, 81-704 Sopot
pinb.sopot@gda.winb.gov.pl
(58) 521 38 11

Zobaczyć na nowo
http://zobaczycnanowo.pl/#
https://www.facebook.com/ZobaczycNaNowo/timeline
gra@zobaczycnanowo.pl
Grupa architektów lub pasjonatów architektury zajmujących się edukacją estetyczną. Oferują warsztaty i szkolenia dla dzieci i dorosłych, zapraszają do współpracy gminy, stowarzyszenia, fundacje i szkoły. Jednym z ich dzieł jest Gdański Przewodnik Dobrych Praktyk Remontowych.

Poprzedni Następny