Biuro Planowania Przestrzennego i Planowania Inwestycji
Naczelnik Dariusz Boguszewski
ul. św. Floriana 9, 96-100 Skierniewice
d.boguszewski@um.skierniewice.pl
(46) 819 51 90 (naczelnik)

Wydział Dróg i Komunikacji
Naczelnik Wydziału Zbigniew Zagawa
ul. św. Floriana 9, 96-100 Skierniewice
z.zagawa@um.skierniewice.pl
(46) 834 51 42 (zajęcie pasa)

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Skierniewice
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
nadzor@skierniewice.pinb.gov.pl
(46) 833 39 14

Poprzedni Następny