Wydział Architektury
Naczelnik – Zbigniew Cudnik

ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl
(16) 675 20 53 wew. 537

Miejski Konserwator Zabytków – Julia Olech-Nowak
ul. Ratuszowa 1, 37-700 Przemyśl
(16) 675 20 44 wew. 512

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wybickiego 1, 37-700 Przemyśl
sekretariat@zdm-przemysl.com
(16) 679 03 35 do 38
http://zdm-przemysl.com/28/49/wnioski.html

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Przemyśl
ul. Siemiradzkiego 5, 37-700 Przemyśl
pinb@mprzemysl.pl
(16) 678 91 61

Poprzedni Następny