„Wilda na Glanc”, Stowarzyszenie WILdzianie, 2014

www.wildanaglanc.pl/

Inicjatywa powstała z troski o wygląd i charakter poznańskiej dzielnicy Wilda. Handlowe partery tamtejszych ulic traciły swoją atrakcyjność pod natłokiem jaskrawych szyldów i reklam. Lokalne stowarzyszenie – we współpracy z poznańskim koordynatorem ds. estetyki i wizerunku miasta oraz jedną z agencji marketingowych – postanowiło wystosować do właścicieli wildeckich kamienic nietypową ofertę. Każdemu, kto chciałby przyłączyć się do akcji, gwarantowano m.in. bezpłatne konsultacje dotyczące identyfikacji wizualnej lokalu, pomoc w załatwianiu stosownych pozwoleń, projekt nowego szyldu i promocję. Jedynie koszty wykonania i montażu leżałyby po stronie przedsiębiorcy. Ofertę – wraz z krótkim przewodnikiem po zasadach estetycznej i skutecznej promocji – kolportowano w postaci ulotki. Bezpośrednie rozmowy z najemcami lokali pomogły przekonać ich do zmiany. „Wilda na Glanc” to jeden z przykładów modelowego procesu porządkowania, opartego na współpracy, otwartości i edukacji.

„Inna Półwiejska”, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, 2014

www.ulepszpoznan.pl/inna-polwiejska/

Znamienną cechą projektu dla ulicy Półwiejskiej w Poznaniu jest włączenie zagadnienia estetyzacji do dyskusji nad rewitalizacją wybranego fragmentu miasta. Reklamy i szyldy mogą stać się elementem sprzyjającym ożywieniu i uatrakcyjnieniu przestrzeni publicznej – warto to wykorzystać. Podobnie jak w innym poznańskim projekcie – „Wilda na Glanc” – tym, co zwraca uwagę w przypadku tej inicjatywy, jest myślenie nie o punktowej, przypadkowej zmianie, lecz o konkretnej, modelowej strategii dla większego obszaru. Struktura projektu to świetna lekcja tworzenia podstaw lokalnej polityki reklamowej. Punktem wyjścia jest tu analiza – zarówno praca doktorska dr Natalii Regimowicz, Witryny sklepowe jako czynnik aktywizacji urbanistycznej ulicy na przykładzie śródmieścia Poznania, jak i audyt przestrzenny, tzn. rozpoznanie, jakie problemy związane szyldami występują na ulicy Półwiejskiej. Diagnoza konkretnych problemów umożliwia poszukiwanie rozwiązań na skuteczną poprawę sytuacji. W tym przypadku znaleźlibyśmy je w Katalogu praktyk porządkowania ulic (w przygotowaniu). Dopiero na tej podstawie i we współpracy z właścicielami lokali można rozpocząć projektowanie lepszych witryn i szyldów.

Poprzedni Następny