http://www.mpu.pl/kpr.php

W 2012 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała Koncepcję Polityki Reklamowej dla obszaru staromiejskiego w Poznaniu. Jej celem było otwarcie społecznej dyskusji na temat estetyki miasta jako części większego ruchu wokół poprawy ładu przestrzennego. Rezultatem tych działań było przywrócenie stanowiska miejskiego plastyka w listopadzie 2013 roku. KPR jest wytyczną dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym rejonie, a zawarty w niej Kodeks Dobrych Praktyk – źródłem wskazówek, jak powinny wyglądać wzorcowe szyldy i reklamy nie tylko w ramach sztywnych prawnych wytycznych.

Poprzedni Następny