Architekt Miejski – Zbigniew Bomersbach
pl. Wolności 7-8; 45-018 Opole
(77) 45 11 812 (sekretariat)

Miejski Konserwator Zabytków – Dagmara Kostrzewska
ul. Żeromskiego 3, 45-053 Opole
(77) 541 14 21

Miejski Zarząd Dróg
ul. Firmowa 1, 45-594 Opole
sekretariat@mzd.opole.pl
(77) 469 74 00
http://www.mzd.opole.pl/zajecie-pasa-drogowego-w-celu-umieszczenia-reklamy/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Opola
ul. Budowlanych 4, 45-005 Opole
sekretariat@pinb.opole.pl
(77) 442 91 01

Śmietnik opolski
https://www.facebook.com/smietnikopolski/
mar.wolna@gmail.com
Inicjatywa dokumentująca dobre i złe przykłady reklam i szyldów w przestrzeni miasta, będąca pokłosiem badań do pracy magisterskiej opolskiej studentki.

Poprzedni Następny