Wydział Urbanistyki i Architektury
Koordynator ds. Estetyki Miasta – Renata Domżalska
pl. Jana Pawła II 1, 10-101 Olsztyn
domzalska.renata@olsztyn.eu
(89) 527 31 11 wew. 462

Miejski Konserwator Zabytków – Anna Bobko
ul. Wyzwolenia 30, 10-105 Olsztyn
mkz@olsztyn.eu
(89) 527 31 11 wew. 545

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu
ul. Knosały 3/5B, 10-015 Olsztyn
bok@zdzit.olsztyn.eu
(89) 544 31 11 (Biuro Obsługi Klienta)
https://www.zdzit.olsztyn.eu/pl/drogi-i-mosty/zajecie-pasa-drogowego/reklama-w-pasie-drogowym

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Olsztyna
ul. Kołobrzeska 27, 10-431 Olsztyn
biuro@pinbolsztyn.pl
(89) 534 94 30

Forum Rozwoju Olsztyna
https://fro.olsztyn.pl
https://www.facebook.com/forumrozwojuolsztyna
fro@fro.olsztyn.pl
Głównymi celami stowarzyszenia są propagowanie wizji Olsztyna jako miasta zielonego oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego. Jego członkowie zabiegają m.in. o rewitalizację i reurbanizację śródmieścia oraz zwiększenie udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju miasta. Podejmują także interwencje w zakresie estetyki i zabytków.

Poprzedni Następny