Wydział Architektury i Budownictwa
Dyrektor – Ewa Boguta

ul. Wieniawska 14/906, 20-071 Lublin
architektura@lublin.eu
(81) 466 22 00

Miejski Konserwator Zabytków – Hubert Mącik
ul. Złota 2/20, 20-112 Lublin
zabytki@lublin.eu
(81) 466 26 50

Zarząd Dróg i Mostów
ul. Krochmalna 13J, 20-401 Lublin
drogi@zdm.lublin.eu
(81) 466 57 00 (sekretariat)
https://biuletyn.lublin.eu/zdm/dokumenty/druki-do-pobrania/zajecie-pasa-drogowego/
http://www.zdm.lublin.eu/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Lublin
ul. Chopina 5, 20-026 Lublin
sekretariat@pinb.lublin.pl
(81) 534 47 73

Forum Rozwoju Lublina
http://frl.org.pl
https://www.facebook.com/pages/Forum-Rozwoju-Lublina/136802663061222
info@frl.org.pl
Celem stowarzyszenia jest wspieranie, opiniowanie i inspirowanie działań władz miejskich oraz podmiotów prywatnych m.in. w zakresie polityki przestrzennej, ochrony zabytków i dziedzictwa architektonicznego, rewitalizacji przestrzeni oraz estetyki architektury i jej jakości. Członkowie FRL organizowali konkurs na najlepszy szyld w Lublinie, byli też współorganizatorami akcji wokół ustawy krajobrazowej „Wysoka Izbo – posprzątaj reklamy!”.

Poprzedni Następny