Oddział Ochrony Dziedzictwa i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta
p.o. Kierownika – Marzena Otto
ul. Wólczańska 36, 90-608 Łódź
bam@uml.lodz.pl
(42) 638 42 28

Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź
zdit@zdit.uml.lodz.pl
(42) 638 49 72
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/zajecie-pasa-zezwolenia-uzgodnienia/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Łodzi
ul. Warecka 3, 91-202 Łódź
pinb@mazurek.man.lodz.pl
(42) 655 80 36

Fundacja Normalne Miasto Fenomen
http://fundacjafenomen.pl/
https://www.facebook.com/Fundacja.Fenomen/timeline
https://www.facebook.com/Przestrzen.dlaLodzi/
kontakt@fundacjafenomen.pl
Trzon fundacji stanowią aktywiści, którzy poznali się za pośrednictwem internetu i których połączyło zamiłowanie do rodzinnego miasta. Fundacja działa na wielu polach. Zainicjowała projekt „Przestrzeń dla Łodzi”, dzięki któremu można dowiedzieć się wiele o prawie reklamowym i przyłączyć do działań porządkujących miasto.

Poprzedni Następny