Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa
al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno
architektura@leszno.pl
(65) 529 81 99

Miejski Konserwator Zabytków Maciej Urban
Rynek 1, Ratusz 64-100 Leszno
mkz@leszno.pl 
601 686 631

Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji
ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno 
mzd@leszno.pl 
(65) 529 81 33

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Leszna
ul. Jana Dekana 3B, 64-100 Leszno
pinbmiastoleszno@tlen.pl
(65) 619 35 56

Poprzedni Następny