Wydział Gospodarki Przestrzennej, Architektury i Budownictwa
Dyrektor – Jadwiga Łopusiewicz

pl. Słowiański 8, 59-209 Legnica
pab@legnica.eu
(76) 721 23 18 (sekretariat)

Miejski Konserwator Zabytków – Maria Tyzenhauz
pl. Słowiański 8, 59-209 Legnica
mkz@legnica.eu
mtyzenhauz@legnica.eu
(76) 721 23 51

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
zdm@zdm.legnica.eu
(76) 756 46 00
http://zdm.legnica.eu/p,67,zajecie-pasa-drogowego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Legnica
ul. Wojska Polskiego 10, 59-220 Legnica
legnicamiasto@winb.wroc.pl
(76) 852 35 95

Poprzedni Następny