Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik Wydziału – Aleksandra Tomkiewicz

Rynek 13, 40-003 Katowice
b@katowice.eu
(32) 259 34 21

Miejski Konserwator Zabytków – Bolesław Błachuta
Rynek 1, 40-003 Katowice
BKZ@katowice.eu
(32) 259 34 30

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Kantorówny 2A, 40-381 Katowice
mzum@katowice.pl
(32) 256 98 47
http://www.mzum.katowice.pl/pasdrogowy.html

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
sekretariat@pinb.katowice.pl
(32) 253 64 31 wew. 100

Fundacja Napraw Sobie Miasto
http://naprawsobiemiasto.eu/
https://www.facebook.com/naprawsobiemiasto
kontakt@naprawsobiemiasto.eu
pawel.wyszomirski@naprawsobiemiasto.eu
Misją Fundacji jest promocja oraz budowanie narzędzi do współdziałania, współprojektowania oraz współzarządzania przestrzenią miejską. Jej członkowie zajmowali się m.in. liczeniem i analizowaniem reklam na ul. 3 Maja w Katowicach czy organizowaniem akcji „nieESTETYKA miejska”. Prowadzą też działalność edukacyjną, organizują debaty itp.

Poprzedni Następny