Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa
Architekt Miasta – Lidia Skrzypińska

ul. Ptasia 6A, 58-500 Jelenia Góra
architektura_um@jeleniagora.pl
wuaib_um@jeleniagora.pl
(75) 754 63 27
Centrum Obsługi Klienta – stanowisko Architektury
(75) 754 63 61

Miejski Zarząd Dróg i Mostów
ul. Ptasia 2A, 58-500 Jelenia Góra
sekretariat.mzdim@jeleniagora.pl
(75) 642 00 33
http://mzdim.bip.jeleniagora.pl/?cid=15&bip_id=59

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Jelenia Góra
al. Wojska Polskiego 18, 58-500 Jelenia Góra
jeleniagoramiasto@winb.wroc.pl
(75) 753 56 01

Poprzedni Następny