Architekt Miejski – Dariusz Górny
ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
dariusz.gorny@um.gorzow.pl
602 491 302

Miejski Konserwator Zabytków – Natalia Szymkiewicz
ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
wua@um.gorzow.pl
(95) 735 56 58 (Wydział Architektury i Urbanistyki)

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp.
wgt@um.gorzow.pl
(95) 735 57 64
http://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/procedury/85/190/Zezwolenie_na_umieszczenie_w_pasie_drogowym_reklamy/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Teatralna 49, 66-400 Gorzów Wlkp.
sekretariat@miastogorzow.pinb.gov.pl
(95) 721 51 05

Poprzedni Następny