Plastyk miejski – Jacek Piątek
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
adres do korespondencji:
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
plastykmiasta@gdynia.pl
(58) 668 25 60

Miejski Konserwator Zabytków – Robert Hirsch
ul. 10 Lutego 24, 81-364
Gdynia adres do korespondencji:
Urząd Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia
zabytki@gdynia.pl, biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
(58) 668 83 43, 668 83 42

Zarząd Dróg i Zieleni
ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia
sekretariat@zdiz.gdynia.pl
(58) 764 40 40 (zajęcie pasa drogowego)
procedura związana z zajęciem pasa drogowego: http://www.zdiz.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia/29-wydawanie-zezwole-na-zajcie-pasa-drogowego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdynia
ul. Legionów 130, 81-472 Gdynia
pinb.gdynia@gda.winb.gov.pl  
(58) 620 73 27

Traffic Design
http://www.trafficdesign.pl/
https://www.facebook.com/TrafficDesign/?fref=ts
kontakt@trafficdesign.pl
Traffic Design to stowarzyszenie prowadzące działania projektowe i edukacyjne skoncentrowane na sztuce i estetyce w przestrzeni publicznej. Na swoim koncie ma realizacje estetyzacyjne w Trójmieście (m.in. przemiana dworca SKM Redłowo, projekty kolorystyczne dla gdyńskich bloków), Warszawie (m.in. nowe szyldy na Pradze) oraz innych miastach.

Miasto Wspólne
https://www.facebook.com/miastowspolne/
zarzad.miasto.wspolne@gmail.com
Miasto Wspólne działa na rzecz wzrostu jakości życia gdynian.

 

Poprzedni Następny