Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni
ul. Partyzantów 34, 80-254 Gdańsk
(uchwała krajobrazowa, reklamy i szyldy w pasie drogowym)
bozena.zmijewska@gdansk.gda.pl
gzdiz@gdansk.gda.pl
(58) 55 89 521 (p.o. zastępcy kierownika działu)

Miejski Konserwator Zabytków – Grzegorz Sulikowski
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia), 80-803 Gdańsk
bmkz@gdansk.gda.pl
(58) 323 71 00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdańsk
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
sekretariat@pinb.gda.pl
(58) 308 42 89 (sekretariat)

Forum Rozwoju Aglomeracji Gdańska
frag.org.pl
https://www.facebook.com/stowarzyszenieFRAG/?fref=nf
Profil organizacji nastawiony jest na dziedziny związane z przestrzenią miejską, komunikacją oraz ochroną dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto
http://inicjatywamiasto.pl/
https://www.facebook.com/InicjatywaMiasto
Organizacja prowadzi działania na rzecz poprawy przestrzeni publicznej. Jej członkowie moderowali spotkania konsultacyjne wokół uchwał krajobrazowych w Gdańsku i Sopocie.

Uchwała krajobrazowa Gdańska
www.uchwalakrajobrazowagdanska.pl/
https://www.facebook.com/uchwalakrajobrazowagdanska/
Strony poświęcone lokalnemu kodeksowi reklamowo-szyldowemu. Zawierają zarówno tekst gdańskiej uchwały krajobrazowej, jak i poradnik dobrych praktyk dla przedsiębiorców, wskazówki dotyczące umieszczania nośników w przestrzeni publicznej oraz liczniki wezwań do usunięcia reklamy i naliczonych kar.

Poprzedni Następny