Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik wydziału – Marta Herbszt
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
herbszt@um.elk.pl
(87) 732 62 36 (naczelnik wydziału)

Referat Dróg Miejskich w Wydziale Mienia Komunalnego
ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk
e.nagolska@um.elk.pl, m.jembrzycka@um.elk.pl
(87) 732 61 51, (87) 732 61 27
procedura związana z zajęciem pasa drogowego: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/procedury/11/34/Zezwolenie_na_umieszczenie_reklamy_w_pasie_drogowym/

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla powiatu ełckiego
ul. Małeckich 2, 19-300 Ełk
pinbelk@wp.pl
(87) 621 15 49

Poprzedni Następny