Wydział Architektury, Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
Rynek 1, 41-500 Chorzów
ab@chorzow.um.gov.pl, cup_m@chorzow.eu
(32) 416 50 00 wew. 327 (dyrektor wydziału)

Miejski Konserwator Zabytków – Henryk Mercik
Rynek 1, 41-500 Chorzów
mkz@chorzow.eu
(32) 416 54 15 lub (32) 416 50 00 wew. 458

Miejski Zarząd Ulic i Mostów
ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów
sekretariat@mzuim.chorzow.eu
(32) 241 12 70 lub (32) 241 12 79
https://www.mzuim.chorzow.eu/zalatwianie-spraw

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Chorzów
ul. Powstańców Śląskich 1, 41-500 Chorzów
pinbchorzow@onet.eu
(32) 241 60 75

Poprzedni Następny