Plastyk miejski – Krzysztof Gieleciak
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
architektura@bielsko-biala.pl 
(33) 497 16 12

Miejski Konserwator Zabytków – Jacek Konieczny
pl. Ratuszowy 6, 43-300 Bielsko-Biała
architektura@bielsko-biala.pl
(33) 497 15 54

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grażyńskiego 10, 43-300 Bielsko-Biała
sekretariat@mzd.bielsko.pl
(33) 472 60 10
http://banery.mzd.bielsko.pl/banery/

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Bielsko-Biała
pl. Ratuszowy 9, 43-300 Bielsko-Biała
bielskobiala@pinb.pl
(33) 497 17 12

Poprzedni Następny