Zespół Estetyki Przestrzeni Publicznej w Departamencie Urbanistyki
ul. Białówny 11, 15-437 Białystok
du@um.bialystok.pl
tel. (85) 869 66 03, (85) 869 66 08

Miejski Konserwator Zabytków – Dariusz Stankiewicz
ul. Słonimska 8, 15-028 Białystok
mkz@um.bialystok.pl
tel. (85) 869 65 11

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
zdm@um.bialystok.pl
tel. (85) 869 67 00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Białymstoku
ul. Choroszczańska 31, 15-732 Białystok
pinbialystok@op.pl
(85) 744 54 55

Instytut Działań Miejskich
http://instytutdzialan.pl/
https://www.facebook.com/Instytutdzialan/
kontakt@instytutdzialan.pl
Fundacja i ruch miejski, pracujący na rzecz rozwoju Białegostoku i jakości życia jego mieszkańców i mieszkanek. Wśród jego celów są m.in. działanie na rzecz ładu przestrzennego, popularyzowanie historii, ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego.

Poprzedni Następny