Poznań

Park kulturowy Stare Miasto https://www.poznan.pl/mim/main/-,p,39836.html Powołanie parku kulturowego w Poznaniu było efektem ponad dwuletnich działań Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków przy wydatnym wsparciu pracowników innych wydziałów urzędu miasta. Obszar staromiejski jest wizytówką Poznania, rejonem cennym kulturowo, ale też ważnym miejscem dla funkcjonowania mieszkańców. W narracji o parku kulturowym widoczna jest chęć zadbania nie tylko o ładniejsze elewacje czy ujednolicone estetycznie ogródki gastronomiczne, ale też o lepszą

Zakopane

Park kulturowy Krupówki  http://pkk.zakopane.eu/ Uchwałę o parku kulturowym na Krupówkach przyjęto we wrześniu 2015 roku. Nowe regulacje weszły w życie na początku lipca 2016 roku po dziesięciomiesięcznym okresie przejściowym. Decyzja władz miasta była odpowiedzią na opłakany stan jednej z najbardziej rozpoznawalnych ulic w Polsce. Krupówki zatraciły swój malowniczy charakter, zawładnięte krzykliwą reklamą, stoiskami handlowymi i przypadkową architekturą. Wpływ na podjęcie prac nad parkiem kulturowym musiały mieć również

Łódź

Park kulturowy ulicy Piotrkowskiej https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/zabytki/informacje-i-ochrona/park-kulturowy-ulicy-piotrkowskiej/ Park kulturowy to zwieńczenie różnych form ochrony reprezentacyjnego charakteru ulicy Piotrkowskiej. Przepisy dotyczące reklam weszły w życie w lipcu 2016 roku i były oczywistą kontynuacją konsekwentnych działań władz Łodzi, do których zaliczyć trzeba m.in. powołanie menadżera ulicy, konkursy na najlepsze witryny, szeroko zakrojony remont traktu oraz katalog dobrych praktyk szyldowych – „Księgę standardów ulicy Piotrkowskiej”. Celem powołania parku kulturowego

Wrocław

Park kulturowy Stare Miasto  http://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw Uchwałę powołującą park kulturowy we Wrocławiu przyjęto w kwietniu 2014 roku (przepisy zaczęły obowiązywać w kwietniu 2015 roku). Ochroną objęto ogromny obszar, ok. 210 ha: Stare Miasto w granicach fosy miejskiej, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, Promenadę Staromiejską i plac Kościuszki. Wprowadzenie nowych regulacji zostało poprzedzone konsultacjami z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami. Dzięki wprowadzonym

Kraków

Park kulturowy Stare Miasto https://www.krakow.pl/124,artykul,start.html/8629,artykul,park_kulturowy_stare_miasto_.html Duża popularność hasła „park kulturowy” to efekt ponad dziesięcioletniej batalii krakowskich urzędników, którzy w listopadzie 2010 roku przyjęli uchwałę o objęciu specjalną ochroną zabytkowego terenu staromiejskiego w obrębie Plant (uchwała weszła w życie w grudniu 2011 roku). Krakowski model działania wynikał z determinacji władz miasta, konsekwentnej pracy plastyka miejskiego, oczekiwań mieszkańców oraz presji mediów. W celu stworzenia zasad funkcjonowania parku