Miejskie polityki reklamowe – Warszawa

Warszawski Okrągły Stół Reklamowy, 2008-2009 https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/przyklady-dzialan/inne/warszawski-okragly-stol-reklamowy/ Warszawski Okrągły Stół Reklamowy był pierwszą tego rodzaju przestrzenią dialogu między przedstawicielami branży outdoorowej, samorządowcami i stroną społeczną (m.in. Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim). Powstał z inicjatywy i pod auspicjami ówczesnej przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Dyskusje moderowało Centrum Komunikacji Społecznej. Celem było wypracowanie długofalowych rozwiązań prawnych, które mogłyby stać się kanwą specjalnej ustawy regulującej rynek

Miejskie polityki reklamowe – Gdańsk

„Koncepcja Regulacji Estetyki Miasta”, Biuro Rozwoju Gdańska we współpracy z ówczesnym Referatem Estetyzacji oraz Zarządem Dróg i Zieleni, 2012–2014 https://www.brg.gda.pl/planowanie-przestrzenne/inne-opracowania-urbanistyczne/58-koncepcja-regulacji-estetyki-miasta-krem KREM to próba stworzenia całościowej, idealnej wizji przestrzeni publicznej, obejmującej kwestie reklamowe, kolorystyki dachów i elewacji budynków, standardów dla posadzek i ogrodzeń. Był to efekt półtorarocznych prac studialnych i konsultacyjnych, które w 2012 roku rozpoczęto od diagnozy skutków oddziaływania nośników reklamowych na otoczenie. Analizę stanu istniejącego podejmowano

Miejskie polityki reklamowe – Tychy

Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie określenia zasad lokalizacji nośników reklamy oraz informacji wizualnej w przestrzeni miejskiej, obowiązujące na nieruchomościach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomościach Skarbu Państwa położonych na terenie miasta Tychy, nieruchomościach jednostek organizacyjnych miasta Tychy i spółek, których większościowym, bądź wyłącznym udziałowcem jest Gmina Miasta Tychy oraz w pasach drogowych, 2013 http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=111491 Powstanie zarządzenia z czerwca 2013 roku nie wyróżnia Tych na tle innych polskich miast

Miejskie polityki reklamowe – Poznań

Koncepcja Polityki Reklamowej, 2012 www.mpu.pl/kpr.php W 2012 roku Miejska Pracownia Urbanistyczna przygotowała Koncepcję Polityki Reklamowej dla obszaru staromiejskiego w Poznaniu. Jej celem było otwarcie społecznej dyskusji na temat estetyki miasta jako części większego ruchu wokół poprawy ładu przestrzennego. Rezultatem tych działań było przywrócenie stanowiska miejskiego plastyka w listopadzie 2013 roku. KPR była wytyczną dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w tym