„Od strony ulicy. Poradnik dobrych praktyk szyldowych dla Śródmieścia Gdyni”, Biuro Plastyka Miasta Gdyni, 2018

GDYNIA https://bip.um.gdynia.pl/poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,8081/od-strony-ulicy-poradnik-dobrych-praktyk-szyldowych-dla-srodmiescia-gdyni,536402 Publikacja przygotowana przez stowarzyszenie Traffic Design na zlecenie Urzędu Miasta Gdynia zawiera informacje o różnych formach szyldów, sposobie ich komponowania na elewacji, technologii wykonania i sposobie montażu. Jest w niej także miejsce na pokazanie konkretnych, dobrych rozwiązań z gdyńskich ulic. Autorzy chcieli przedstawić możliwie najszerszy zbiór szyldowych rozwiązań, ale świadomie pominęli kasetony jako ich zdaniem zbyt inwazyjne i nieeleganckie, aby sprostać wymogom reprezentacyjnego

„Praski poradnik szyldowy”, Urząd m.st. Warszawy, 2018

WARSZAWA https://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/baipp_6_praski_przewodnik_szyldowy_0.pdf „Praski poradnik szyldowy” jest suplementem do „Warszawskiego poradnika szyldowego”, który miał ukazać się po wejściu w życie stołecznej uchwały krajobrazowej. Powstał w ramach prowadzonych projektów rewitalizacyjnych dla dzielnicy Praga na podstawie przepisów uchwały. Mimo że poradnik w dużej mierze ma charakter uniwersalny (np. pojawia się rozdział „Dlaczego warto dbać o dobre szyldy?”), uwzględnia wiele praskich kontekstów i specyficznych rozwiązań. Powstał m.in. na bazie dialogu z przedsiębiorcami, który toczył się

Wytypowane, Julia Trzpil, Nela Starzyńska, Nannie Na i Jan Szubiak w ramach olimpiady „Zwolnieni z teorii”, 2014‒2015

WARSZAWA http://wytypowane.weebly.com/ http://www.facebook.com/Wytypowane/timeline Niewielki zbiór inspirujących przykładów dawnej typografii w przestrzeni miejskiej. Autorzy projektu za cel obrali sobie podniesienie świadomości estetycznej nie za pomocą krytyki, lecz poprzez wskazanie przykładów dobrego projektowania szyldów. Czerpią ze spuścizny ubiegłego stulecia, by zwrócić uwagę odbiorców na projekty nie szpecące, lecz uatrakcyjniające wygląd miasta.

Warszawa do usług, Stowarzyszenie Kulturotwórcze Miastodwa, od 2014 roku

WARSZAWA http://www.facebook.com/wwadouslug/timeline „Warszawa do usług” planowana była jako miejsce, w którym będą spotykać się projektanci, artyści i rzemieślnicy, aby tworzyć nowe szyldy i witryny dla Warszawy. Miała być rodzajem poradnika, informującego, gdzie szukać dobrych projektantów oraz skąd czerpać dobre wzorce przy tworzeniu identyfikacji wizualnej lokalu. Ważną częścią projektu była promocja dobrej miejskiej typografii i grafiki, rozumianych m.in. jako odkrywanie na nowo historii stołecznego liternictwa

Fabryka Dobrej Przestrzeni, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie, od 2013 roku

LUBLIN http://www.lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-projekcie-herman-heritage-management/#id_12 http://www.facebook.com/fabrykadobrejprzestrzeni/info/ Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015 http://bc.pollub.pl/Content/12725/standards.pdf „Fabryka Dobrej Przestrzeni” to element szerszych działań związanych z udziałem Lublina w projekcie „HerMan (Heritage Management). Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym”. Miasto realizowało akcję pilotażową związaną z obecnością reklamy w przestrzeni historycznej. Składały się na nią spotkania edukacyjne, konsultacje z właścicielami, najemcami i zarządcami nieruchomości oraz prezentacje