Analiza widoczności billboardów reklamowych w Lublinie, studenci Zakładu Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 2011

LUBLIN Pod opieką merytoryczną pracowników Zakładu Ekologii Krajobrazu i Ochrony 45 studentów kierunku architektura krajobrazu, od marca do czerwca 2011, prowadziło terenową inwentaryzację powierzchni reklamowych w Lublinie. Na podstawie zebranych danych wykonane zostały między innymi analiza zagęszczenia powierzchni reklamowych oraz analiza widoczności billboardów reklamowych. Wyznaczony obszar badań obejmował ścisłe centrum Lublina, Miasteczko Akademickie, Stare Miasto, okolice największych centrów handlowych oraz fragmenty dzielnic mieszkaniowych.

Czyściochy, Stowarzyszenie Lokalni, 2012–2013

CZĘSTOCHOWA http://www.lokalni.org/229-relacja-z-akcji-czysciochy Przepis na tę inwentaryzację był prosty: każdy, kto zgłosił udział w wydarzeniu, został przypisany do konkretnej kamienicy przy alei Najświętszej Marii Panny. Jego zadaniem było opisać jej wygląd według określonego szablonu – ze szczególnym uwzględnieniem nieaktualnych, zniszczonych i niewspółgrających z otoczeniem reklam. Przeprowadzono ponad 50 ankiet z mieszkańcami, których poproszono o wskazanie najbardziej odstraszających miejsc w centrum Częstochowy. Efektem akcji był raport skierowany do odpowiednich

„Wpływ reklamy zewnętrznej na wartości estetyczno-wizualne krajobrazu Głównego Miasta Gdańska”, Wojciech Dąbrowski, 2013

GDAŃSK http://www.slideshare.net/w_strone_piekna/dr-hab-m-kistowski-prof-ug-reklama-zewntrzna-w-krajobrazie-gwnego-miasta-w-gdasku Badania były prowadzone w ramach pracy magisterskiej powstałej w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Gdańskiego pod kierunkiem dr. hab. Mariusza Kistowskiego, prof. UG. Dokonano inwentaryzacji i typologii nośników reklamy, policzono powierzchnie reklamowe, zbadano występowanie oświetlenia, wysokość umieszczania reklam na elewacji i stopień jej zasłonięcia. Dzięki zebranym danym określono zagęszczenie nośników reklamowych z podziałem na ulice, oddziaływanie na historyczny krajobraz Gdańska oraz stworzono odpowiednie

Kto w Poznaniu nie ma MaNieR?, Stowarzyszenie Ulepsz Poznań, 2014

POZNAŃ http://www.ulepszpoznan.pl/kto-w-poznaniu-nie-ma-manier/ http://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=zN7P70SDmoSY.krLaumodBtBU Mapa Nielegalnych Reklam została stworzona w ramach akcji „Nie wieszam”. Prezentuje powierzchnie, które są wykorzystywane do celów reklamowych bez odpowiednich zgód. Lokalizacje umieszczono na mapie dzięki współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, który potwierdził nielegalność reklam. Taka prezentacja danych ma zapobiec wymówce o niewiedzy, bardzo często stosowanej przez firmy promujące się na nieprzepisowych banerach i wielkoformatowych siatkach. Celem mapy jest nie tylko uświadomienie poznaniakom skali

ReklaMAPA, Fundacja Napraw Sobie Miasto, 2014

KATOWICE http://reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/analizy-reklamapy http://reklamakcja.naprawsobiemiasto.eu/baza-wiedzy/reklama-zewnetrzna-na-ul-3-maja-w-katowicach „ReklaMAPA” funkcjonuje jako część projektu „ReklamAKCJA”, którego celem jest doprowadzenie do uchwalenia adekwatnych przepisów prawa, jasno określających zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej oraz pozwalających władzom samorządowym na skuteczne egzekwowanie tego prawa. Mapa części centrum Katowic służy unaocznieniu skali problemu oraz analizie, z jakimi typami nośników reklamowych mamy najczęściej do czynienia w miastach i jaki jest ich wpływ na otoczenie. Opracowaniem mapy zajęło