KRAKÓW

http://ladne.podgorze.pl/

Założeniem projektu było stworzenie przestrzeni dialogu między urzędnikami, ekspertami, grafikami a przedsiębiorcami z ulicy Kalwaryjskiej w Krakowie. Za cel współpracy obrano sobie poprawę wizerunku głównej ulicy Podgórza i uatrakcyjnienie jej handlowego charakteru. Inicjatorzy akcji chcieli, by ulica Kalwaryjska stała się jedną z ładniejszych i często uczęszczanych zakupowych ulic miasta. Inspiracją dla projektu były wyniki kontroli stanu prawnego tutejszych szyldów. Okazało się, że większość z nich wisiała na elewacjach nielegalnie – nigdy nie zostały zgłoszone w urzędzie. Przedstawiciele stowarzyszeń i krakowska plastyk miejska osobiście zapraszali najemców z ulicy Kalwaryjskiej na spotkanie promujące akcję „Ładne Podgórze”. Pokazywano, jak dobrze reklamować swój biznes, czym powinien charakteryzować się właściwie zaprojektowany szyld i jakie regulacje obowiązują na tym terenie. Pozytywny przekaz miał skłonić przedsiębiorców do współpracy z innymi uczestnikami przedsięwzięcia – profesjonalnymi grafikami, którzy oferowali bezpłatny projekt nowego szyldu, oraz firmami szyldziarskimi, które proponowały zniżki na jego realizację. Członkowie stowarzyszeń i urzędnicy starali się być mediatorami w tym procesie oraz wspomagać go merytorycznie. Nagrodą za wymianę nośnika było oznaczanie witryn nobilitującymi naklejkami z logo inicjatywy, a także promocja lokalu w mediach i na stronie projektu. W przypadku „Ładnego Podgórza” wzorzec modelowego współdziałania zrealizowano połowicznie. Spotkanie przypadło na czas, w którym najemcy z ulicy Kalwaryjskiej emocjonowali się przede wszystkim pomysłem władz miasta na zlikwidowanie miejsc parkingowych przy tej ulicy, co w ich mniemaniu miałoby drastycznie obniżyć liczbę klientów; był to jeden z czynników, który osłabił realizację projektu. Do tej pory udało się wymienić jedynie kilka nośników reklamowych.

Poprzedni Następny