WARSZAWA

https://rewitalizacja.um.warszawa.pl/sites/rewitalizacja.um.warszawa.pl/files/zalaczniki/artykul/baipp_6_praski_przewodnik_szyldowy_0.pdf

„Praski poradnik szyldowy” jest suplementem do „Warszawskiego poradnika szyldowego”, który miał ukazać się po wejściu w życie stołecznej uchwały krajobrazowej. Powstał w ramach prowadzonych projektów rewitalizacyjnych dla dzielnicy Praga na podstawie przepisów uchwały. Mimo że poradnik w dużej mierze ma charakter uniwersalny (np. pojawia się rozdział „Dlaczego warto dbać o dobre szyldy?”), uwzględnia wiele praskich kontekstów i specyficznych rozwiązań. Powstał m.in. na bazie dialogu z przedsiębiorcami, który toczył się  podczas przeznaczonych dla nich spotkań i dyskusji oraz rozmów prowadzonych w trakcie inwentaryzacji szyldów. Autorami poradnika są przedstawiciele stowarzyszeń Miastodwa i Miasto Moje a w Nim (podobnie jak twórcami niepublikowanego poradnika ogólnowarszawskiego).

Poprzedni Następny