Park kulturowy Stare Miasto

 http://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

Uchwałę powołującą park kulturowy we Wrocławiu przyjęto w kwietniu 2014 roku (przepisy zaczęły obowiązywać w kwietniu 2015 roku). Ochroną objęto ogromny obszar, ok. 210 ha: Stare Miasto w granicach fosy miejskiej, Wyspy Odrzańskie, Ogród Botaniczny, Ostrów Tumski, park Słowackiego, Promenadę Staromiejską i plac Kościuszki. Wprowadzenie nowych regulacji zostało poprzedzone konsultacjami z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

Dzięki wprowadzonym zasadom udało się usunąć z terenu parku kulturowego znaczną część billboardów i citylightów, zredukować liczbę oklejonych witryn i zlikwidować wielkoformatowe siatki na elewacjach. Regularne patrole straży miejskiej mają zapobiegać nierespektowaniu postanowień uchwały. W 2015 roku kontrole zaowocowały usunięciem 286 nośników naruszających obowiązujące przepisy. Miejscy urzędnicy także ruszyli w teren – w myśl zasady, że park kulturowy nie jest koncepcją daną raz na zawsze, ale może wymagać modyfikacji i ulepszeń.

Najważniejsze zasady:

– zakaz umieszczania reklam na budynkach. Dopuszczalne są szyldy i nośniki informujące o menu lokali gastronomicznych (te ostatnie nie mogą przekraczać formatem 4% powierzchni ściany),
– zakaz umieszczania reklamy wolnostojącej, za wyjątkiem m.in. słupów reklamowych i stojaków z menu lokali gastronomicznych; każdemu z lokali  przysługuje jeden stojak,
– szyldy nie mogą zasłaniać okien, balustrad, dekoracji i innych elementów architektonicznych. Zakaz umieszczania banerów;
– zakaz ustawiania pojazdów, w tym przyczep i naczep, z przymocowanymi nośnikami reklamowymi niestanowiącymi ich elementów konstrukcyjnych (z wyłączeniem systemu rowerów miejskich, komunikacji miejskiej i taksówek),
– zakaz eksponowania i obnoszenia reklam oraz rozdawania ulotek,
– dopuszczalne są wielkoformatowe siatki reklamowe na rusztowaniach podczas remontu obiektu (maksymalnie 12 miesięcy, nie częściej niż raz na 10 lat). Powierzchnia reklamowa może zająć 1/3 całkowitej powierzchni siatki, a jej pozostała część musi być odwzorowaniem elewacji.

Poprzedni Następny