Warszawski Okrągły Stół Reklamowy, 2008-2009

https://partycypacjaobywatelska.pl/strefa-wiedzy/przyklady-dzialan/inne/warszawski-okragly-stol-reklamowy/

Warszawski Okrągły Stół Reklamowy był pierwszą tego rodzaju przestrzenią dialogu między przedstawicielami branży outdoorowej, samorządowcami i stroną społeczną (m.in. Stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim). Powstał z inicjatywy i pod auspicjami ówczesnej przewodniczącej Rady Miejskiej Ewy Malinowskiej-Grupińskiej. Dyskusje moderowało Centrum Komunikacji Społecznej. Celem było wypracowanie długofalowych rozwiązań prawnych, które mogłyby stać się kanwą specjalnej ustawy regulującej rynek reklamy zewnętrznej w Polsce, ale również posłużyć jako wskazówki dla lokalnych, warszawskich przepisów reklamowych. Obradowano podczas sesji plenarnych i w ramach podstolików tematycznych. Wypracowane rozwiązania przekazano do Ministerstwa Infrastruktury. Ważnym efektem WOSR okazało się oswojenie problemu chaosu wizualnego wśród miejskich jednostek, które do tej pory go ignorowały lub bagatelizowały. WOSR pozwolił też poznać argumenty wszystkich stron zaangażowanych w reklamowo-szyldowe konflikty i wypracować wobec nich konkretne strategie. 

Poprzedni Następny