GDYNIA

http://www.gdynia.pl/wydarzenia/70_92205.html?page=14

Edycje: 2014
Organizatorzy: Miasto Gdynia
Zasady: Zgłoszenia były oceniane przez komisję konkursową złożoną m.in. z plastyka miejskiego, Naczelnika Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, Konserwatora Zabytków czy członka stowarzyszenia Traffic Design. Komisja przyznawała punkty za czytelność przekazu, estetykę szyldu/witryny, dopasowanie do wyglądu elewacji i oryginalność rozwiązań. Nagrodzeni otrzymali nagrody pieniężne: odpowiednio 2500 zł za zajęcie pierwszego miejsca, 1800 zł za drugie miejsce i 1000 zł za miejsce trzecie. Wręczenie nagród było połączone z debatą i wystawą najlepszych szyldów i witryn wyróżnionych przez komisję konkursową.

Zwycięzcy: Kategoria SZYLD, I miejsce – bistro Śródmieście, ul. Mściwoja 9, II miejsce – bistro Anatol, ul. Starowiejska 14, III miejsce – Pracownia krawiecka „Wiśniewski”, ul. Starowiejska 25.
Kategoria WITRYNA, I miejsce – bistro Śródmieście, ul. Mściwoja 9, II miejsce – piekarnio-cukiernia La Bonjour s.c., ul. Świętojańska 62, III miejsce – butik Sandro, ul. Świętojańska 33

Poprzedni Następny