POZNAŃ

http://www.ulepszpoznan.pl/inna-polwiejska/

Znamienną cechą projektu dla ulicy Półwiejskiej w Poznaniu jest włączenie zagadnienia estetyzacji do dyskusji nad rewitalizacją wybranego fragmentu miasta. Reklamy i szyldy mogą stać się elementem sprzyjającym ożywieniu i uatrakcyjnieniu przestrzeni publicznej – warto to wykorzystać. Podobnie jak w innym poznańskim projekcie – „Wilda na Glanc” – tym, co zwraca uwagę w przypadku tej inicjatywy, jest myślenie nie o punktowej, przypadkowej zmianie, lecz o konkretnej, modelowej strategii dla większego obszaru. Struktura projektu to świetna lekcja tworzenia podstaw lokalnej polityki reklamowej. Punktem wyjścia jest tu analiza – zarówno praca doktorska dr Natalii Regimowicz, Witryny sklepowe jako czynnik aktywizacji urbanistycznej ulicy na przykładzie śródmieścia Poznania, jak i audyt przestrzenny, tzn. rozpoznanie, jakie problemy związane szyldami występują na ulicy Półwiejskiej. Diagnoza konkretnych problemów umożliwia poszukiwanie rozwiązań na skuteczną poprawę sytuacji. W tym przypadku znaleźlibyśmy je w Katalogu praktyk porządkowania ulic (w przygotowaniu). Dopiero na tej podstawie i we współpracy z właścicielami lokali można rozpocząć projektowanie lepszych witryn i szyldów.

Poprzedni Następny