LUBLIN

http://www.lublin.eu/lublin/przestrzen-miejska/zabytki/projekty-i-programy/lublin-w-europejskim-projekcie-herman-heritage-management/#id_12
http://www.facebook.com/fabrykadobrejprzestrzeni/info/

Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych, Polski Komitet Narodowy ICOMOS, 2015
http://bc.pollub.pl/Content/12725/standards.pdf

„Fabryka Dobrej Przestrzeni” to element szerszych działań związanych z udziałem Lublina w projekcie „HerMan (Heritage Management). Zarządzanie Dziedzictwem Kulturowym”. Miasto realizowało akcję pilotażową związaną z obecnością reklamy w przestrzeni historycznej. Składały się na nią spotkania edukacyjne, konsultacje z właścicielami, najemcami i zarządcami nieruchomości oraz prezentacje dobrych działań zapobiegających chaosowi wizualnemu. Ważną częścią projektu była wystawa plenerowa, którą przygotowało stowarzyszenie Miasto Moje A w Nim. Za pomocą kilkudziesięciu przykładów z miast polskich i zagranicznych autorzy starali się pokazać podstawowe zasady rządzące reklamą, szyldami i informacją wizualną w przestrzeni publicznej. Pokłosiem akcji pilotażowej był przewodnik umieszczania nośników informacji wizualnej na obiektach i w obszarach objętych ochroną konserwatorską. Kolejna wersja tekstu stała się podstawą ogólnopolskiego poradnika Zasady projektowania i umieszczania nośników informacji wizualnej i reklam na obiektach i w obszarach zabytkowych. Facebookowa odsłona „Fabryki Dobrej Przestrzeni” to jedna z najlepszych internetowych baz wiedzy o pozytywnych przemianach estetycznych w polskich miastach. Jej atutem jest duży zbiór zdjęć dobrych szyldowych wzorców (także z zagranicy).

Poprzedni Następny